Přístupnost webu

Texty

Zveřejněné texty na stránkách jsou definovány v relativních jednotkách a je možno libovolně upravovat jejich velikost v internetovém prohlíči (Ctrl + posun kolečkem v Internet Exploreru, Ctrl + + a Ctrl + - v Mozille Firefox a Opeře).

Tisk

Součástí webových stránek je také CSS styl pro tiskovou verzi. Všechny stránky jsou tisknutelné bez jakýchkoliv omezení. Obsahy tiskových stylů jsou přizpůsobeny tisku, chybí například navogační panel nebo obrázky.

Klávesové zkratky

Uvedené zkratky jsou platné pro internetový prohlížeč Internet Explorer, v jiných prohlížečích se mohou klávesové zkratky lišit (například pro prohlížeč Opera platí Shift + Esc + acceskey).

Nezávislost na vstupním zařízení

Ovládání stránek není omezeno druhem vstupního zařízení. K obsahu se lze tedy dostat jak s pomocí myši, tak i klávesnice.

Nezávislost na výstupním zařízení

Přístup k obsahu webových stránek není závislý na použití určitého typu výstupního zařízení. Zobrazení je testováno na MS Internet Exploreru, Opeře a Mozille Firefox. Možné je též zobrazení bez kaskádových stylů.


Webmaster: Zbyněk Duben, © 2010